Darbų saugos mokymai – darbdavio programa

Darbų sauga ir kt.Kiekvienas darbdavys, nepriklausomai nuo to ar atstovauja fizinį ar juridinį asmenį, privalo būti atestuotas darbų saugos klausimais prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas ir įdarbinus bent vieną darbuotoją. Darbų saugos mokymai darbdaviams gali būti vykdomi pagal dvi skirtingas programas: viena – darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa, kita – darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojo saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas programa. Pirmoji programa skirta visiems darbdaviams ir jos tikslas – supažindinti darbdavius su darbų saugos reikalavimais įmonėse bei įgauti žinių kaip darbuotojams sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Antroji programa skirta darbdaviams, kurie įmonėje patys atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, t.y. patys priimdami į darbą darbuotojus instruktuos darbų saugos bei gaisrinės saugos klausimais. Norint mokytis ir gauti pažymėjimą pagal pirmąją (darbdavio, darbdavį atstovaujančio asmens) programą, darbdavio išsilavinimui nekeliami jokie reikalavimai. Mokantis pagal darbadvio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atlieknačio darbuotojo saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas programą darbdaviui keliami išsilavinimo reikalavimai. Jei darbdavys nori gauti pažymėjimą su kuriuo galėtų vykdyti veiklą visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, turi turėti aukštajį išsilavinimą. Jei reikalingas darbdavio pažymėjimas, kuris suteikia teisę atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir (arba) III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, darbdavys privalo turėti vidurinį išsilavinimą. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro. Pagrindinės programos temos: darbuotojų saugos ir sveikatos teisinio reguliavimo sistema; darbdavio ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje, atsakomybė; darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo ir vidinės kontrolės organizavimo įmonėje bendrieji principai; nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos bei jų prevencija; socialinis dialogas, kolektyviniai darbo santykiai, kolektyviniai darbo ginčai, darbuotojų atstovai; įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai; darbo teisė. Yra dalis darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrintimo (atestavimo). Sąrašas darbdavių patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *